Hur mäter man?

Vi använder oss av BSX insights sensor som mäter syresättningen i muskeln. Med hjälp av deras egna algoritmer kan dom via dessa värden även få fran laktatnivå och har på detta sätt fått fram ett tillförlitligt och enkelt test. BSX insight har skrivit mer om det här.IMG_7684

.