BSX Laktattest uppstart

700,00 kr

Få kontroll över din träning med ett enkelt och begripligt test. Vi kan hjälpa dig att ta fram dina träningszoner på ditt eget material. Du använder samma utrustning som när du tränar ute och behöver inte tänka på omvandlingsfaktorer eller liknande. Än bättre har du en egen effektmätare så låter vi den styra testet så du alltid utgår från samma mätutrustning under test och träning. Vi hjälper dig att få fram dina pulszoner samt effektzoner om du tränar med effektmätare. Testet tar ca 30 minuter utan stick i fingret och hjälper hitta er mjölsyretröskel så ni kan höja kvaliteten på er träning.